PRIVACY CHARTER

Luckx nv is bezorgd over privacykwesties en wenst u te informeren over hoe we informatie verzamelen, gebruiken en vrijgeven. In dit charter verduidelijken alle acties en maatregelen die we treffen om uw privacy te beschermen. Tevens wensen we te verduidelijken hoe u op elk moment inspraak kan hebben en welke controles worden uitgevoerd op de stipte toepassing hiervan. 

 

1. Verzamelen van persoonlijke gegevens

We verzamelen je contactgegevens zoals uw adres, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer, faxnummer, enz. Ook gegevens die we verkrijgen via derden of uit contracten, contactformulieren, enquêtes, wedstrijden, promoties, commerciële acties, enz. houden we bij.

Ook via het gebruik van onze websites, sociale media, respons per e-mail, cookies, doorklikgegevens, navigatiegegevens en andere technologieën kunnen we gegevens over u verzamelen.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan Luckx, verleent u ons uitdrukkelijk de toestemming om deze persoonsinformatie te verwerken, in overeenstemming met wet van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden, en met dit privacybeleid.

Alle gegevens worden door Luckx verwerkt voor de klantenadministratie, marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze producten en diensten.

Daarnaast verzamelt Luckx ook gegevens via de website www.luckx.be. Dit gebeurt via cookies, of via vergelijkbare technologieën die ons in staat stellen om dit te doen.

Je kan het gebruik van cookies uitschakelen via de instelling van je webbrowser, maar hierdoor is het mogelijk dat de website niet meer correct zal functioneren. Met respect voor de van toepassing zijnde wetgeving kunnen wij gebruik maken van externe reclamebedrijven om onze advertenties en campagnes te beheren. Op geen enkel moment verkopen of verhuren we uw gegevens aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van Luckx nv. Uw gegevens worden als vertrouwelijke informatie beschouwd en behandeld. 

 

2. Gebruik van de persoonlijke gegevens

Wij hebben uw gegevens nodig om de overeenkomst die u met ons hebt afgesloten correct te kunnen afhandelen. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van ons productengamma, lopende projecten, te informeren over promoties en voor direct marketing.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten wenst te ontvangen, kan u zich te allen tijde, zonder enige verantwoording, uitschrijven.

Dit kan u doen door te klikken op de uitschrijflink in de mailing of door een email te sturen naar info@luckx.be en de schrapping uit de lijst aan te vragen.

We zullen uw Persoonlijke Informatie zolang bewaren als nodig is om te kunnen voldoen aan de doeleinden van dit Privacybeleid, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

Indien er een vermoeden is dat de communicatie betrekking heeft op illegale activiteiten, of als we daartoe bevel hebben gekregen van de bevoegde autoriteiten, behoudt Luckx nv zich het recht voor alle informatie met betrekking tot de gegevens en berichten, te controleren of te onderzoeken. 

 

3. raadplegen van en toegang tot uw persoonlijke gegevens

U beschikt over het recht tot toegang tot uw betreffende gegevens. Zo hebt u kosteloos recht op inzage, correctie, vervolledigen, updaten, blokkeren en verwijderen van uw gegevens. Tevens hebt u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden te weigeren.

Om deze rechten uit te oefenen, dient u een duidelijk gemotiveerde aanvraag per post of per email naar Luckx nv te versturen: Bergensesteenweg 797, 1600 Sint-Pieters-Leeuw of per email: info@luckx.be.

Dit verzoek dient door de aanvrager te worden ondertekend, met een bewijs van identiteit (kopie van uw identiteitskaart bijvoegen).