GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Het gebruik van onze website is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden. 

 

Gebruik van de website:

Alle informatie is te goeder trouw en kan niet tegen ons worden gebruikt. Wij kunnen geen garanties geven betreffende de juistheid en volledigheid van de getoonde informatie. Tevens kunnen wij geen garanties bieden naar het foutloos, virusvrij en continue werken van de website. 

 

Eigendom:

De inhoud van deze website wordt beschermd door internationale privacywetten.
Intellectuele eigendomsrechten op informatie en/of beelden op deze website zijn ons exclusieve eigendom. Contacteer ons voor de toelating om het materiaal op deze website te reproduceren of te gebruiken. 

 

Hyperlinks / websites van derden:

Op onze website staan links naar andere websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van deze websites. Het gebruiken van deze websites is bijgevolg voor eigen risico. 

 

Geschillen:

Deze site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij geschil zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.